kunder

Udvalgte kundereferencer:  

Netcompany A/S: Opsætning af internt udviklingsmiljø, vedligehold og drift på Apotekerforeningens website (www.apoteket.dk), samt forskellige udviklingsopgaver med Sitecore CMS.


KMD A/S: Nyudvikling og tilretninger på borgerdelen og sagsbehandlerdelen af tastselv for SKAT (http://tastselv.skat.dk/).
Arbejdsområder var blandt andet udenlandsk indkomst i borgerdelen, samt ’lup’ funktionalitet på feltniveau i sagsbehandlerdelen. Lup funktionaliteten gjorde brug af KMD’s egenudviklede xml webservices imod mainframe (KWS / ZS-RØR / CICS) for at hente yderligere data relaterede til det aktuelt valgte indkomstfelt i brugergrænsefladen.

VKR Holding A/S: Implementation og vedligeholdelse af intranet website samt eksternt website for VKR Holding A/S.
Integration af data hentet fra Notes / Domino i Sitecore CMS, samt integration imellem Sitecore og Active Directory. Projektet var overvejende centreret omkring dataintegration imellem Lotus Notes og .Net miljøet, hvor formålet har været at bringe Notes / Domino datalaget ind i et ensartet browserbaseret GUI, og sekundært at lette adgangen til fysisk spredte data i koncernen.